Опис

Розробка дизайну візитки для будівельної компанії «ГРАДОСТРОЙ-СЕРВИС»

Розробка

Дизайн візитки розроблявся в програмі FIGMA
Термін реалізації - протягом робочого дня.

Word