Word

Політика конфіденційності


Дана угода про конфіденційність розроблено відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові відносини, пов’язані зі збором, обробкою, зберіганням персональних даних, а також правом громадян на невтручання в особисте життя та правом на самовираження.


WEB-сайт https://laimand.com/, піклуючись про розвиток взаємовідносин з клієнтами, розуміючи важливість забезпечення охорони Ваших персональних даних, з метою вирішення можливих протиріч і непорозумінь підготувало цю Угоду про конфіденційність (політику конфіденційності), далі за текстом – «Політика конфіденційності », і умови користування веб-сайтом LaimAnd https://laimand.com, далі по тексту -« сайт ». Будь ласка, уважно прочитайте дану сторінку, тому що інформація, викладена на ній є важливою для Вас як для Користувача сайту.


Заповнюючи форми зв’язку і бриф на веб-сайті, ви також підтверджуєте, що ознайомилися з переліком своїх прав як суб’єкта даних згідно зі статтею
8 Закону України «Про захист персональних даних».
Цей перелік доступний за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text.

 1. Предметом Угоди є надання Адміністрацією Сайту Користувачеві послуг з використанням Сайту його ресурсів і сервісів (далі – Послуги).

 2. Ця Угода вступає в силу з моменту початку використання Сайту і діє протягом невизначеного терміну, регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України.

 3. Прийнявши цю Угоду, Користувач висловлює свою повну згоду і розуміння того, що дана Угода поширюється на будь-який наданий Користувачу Контент і / або Послугу за допомогою сервісу на Сайті.

 4. Ця Угода може бути змінена та / або доповнено Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цієї Угоди на предмет його зміни і / або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін і / або доповнень до цієї Угоди означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями.

 5. Дані умови про обробку персональних даних розроблені відповідно до законодавства України.

 6. Всі Користувачі, які заповнили відомості, що становлять персональні дані на Сайті, а також розмістили іншу інформацію, позначеними діями підтверджують свою згоду на обробку персональних даних та їх передачу оператору по обробці персональних даних.

 7. Під персональними даними Користувача розуміється будь-яка біографічна інформація: прізвище, ім’я, по батькові; дати народження; поштових адрес (за місцем реєстрації і для контактів); відомостей про громадянство; номері основного документа, що посвідчує особу Користувача, відомостей про дату видачі зазначеного документа й орган, що його видав; номерах телефонів; номери факсів; адресах електронної пошти, e-mail, telegram, whatsapp, skype, viber.

 8. Користувачі направляють свої персональні дані оператору з метою отримання доступу до інформаційних матеріалів на Сайті або на будь-який з його сторінок і / або отримання послуги розробки сайту. Користувач, приймаючи умови цієї Угоди, висловлює свою зацікавленість і повну згоду, що обробка його персональних даних може включати в себе наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, знищення.

 9. Користувач може в будь-який час відкликати згоду на обробку персональних даних, направивши Адміністрації Сайту відповідне повідомлення (заяву) рекомендованим листом з повідомленням про вручення. При цьому користувач погоджується з тим, що за Адміністрацією залишається право обробки персональних даних Користувача у випадках, передбачених законодавством України.

Адміністрація Сайту має право:

 • на свій розсуд вносити зміни в дане призначене для користувача Угода;

 • на свій розсуд обмежити доступ до будь-якої інформації, розміщеної Користувачем;

 • Адміністрація зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використовувані скрипти, програмне забезпечення та інші об’єкти, що використовуються або зберігаються на сайті, будь-які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого;

 • Адміністрація Сайту має право розпоряджатися статистичною інформацією, пов’язаною з функціонуванням Сайту, а також інформацією Користувачів для забезпечення адресного показу рекламної інформації різним аудиторіям Користувачів Сайту.

 • Адміністрація Сайту має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його сервісів, а також рекламувати власну діяльність і послуги.
 1. Адміністрація Сайту має виключні права інтелектуальної власності на Контент, розміщений на Сайті.

 2. Адміністрація Сайту забезпечує функціонування і працездатність Сайту. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Сайту і викликані ними втрату інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-який збиток комп’ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликаний або пов’язаний з викачуванням матеріалів з Сайту або за посиланнями, розміщеними на Сайті.

 3. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України і загальноприйнятих норм моралі та моральності.

 4. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.
 1. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов’язань перед Користувачем у зв’язку з будь-якими можливими або виникли втратами або збитками, пов’язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на або отриманими через зовнішні сайти або ресурси або інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

 2. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов’язань у зв’язку з такою рекламою.

 3. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрації Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

 4. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.
Word